Πρώτοι σε όλη την Ελλάδα !

Η δικιά σας αγάπη και αξιολόγηση, μας ανέδειξε πρώτους σε όλη την Ελλάδα για το 2019! Ανάμεσα σε 46.500 επιχειρήσεις η enoikiaseisvan.gr βραβεύθηκε ως η καλύτερη εταιρία σύμφωνα με τις αξιολογήσεις κριτικών από την Beatiful Company που διοργάνωσε τον διαγωνισμό. Η εταιρία μας, χάρι σε εσάς έγινε μέλος της ομάδας των ηγετών της βιομηχανίας «Αετοί της Μηχανοκίνησης», οι οποίοι καθορίζουν την κατεύθυνση και εστιάζουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων τους.  

Αυτή η βράβευση μας δίνει αφ’ ενός χαρά και ελπίδα στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και αφ’ ετέρου ώθηση και δέσμευση για να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σας ευχαριστούμε θερμά!

Η ομάδα της Ενοικιάσεις βαν (enoikiaseisvan.gr).